سلام
به خاطر مطالب حرفه ای و فوق العاده کاربردی که منتشر می کنید از شما ممنونم. در مسیر یادگیری دروپال از چندین سال پیش از مطالب شما استفاده می کردم و بخش اعظمی از یادگیری دروپال رو به شما مدیون هستم.

Basic HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <p> <br> <span> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption width height>
  • No HTML tags allowed.